Устойчив
Антикорозионeн
Синтетичен

Бързосъхнещ синтетичен алкиден грунд, антикорозионен за продукти от желязо и черни метали. Предлага се в сив цвят.