Стил:

Благородно и ценно декоративно покритие с големи
многоцветни флокули, идеални за пресъздаване на изискани решения, които
напомнят за типичните декорации на
Ренесансово изкуство.
Формулиран със свързващо вещество на водна основа, многоцветна смес от
големи флокули и висококачествени суровини, това е така
характеризиращ се със своята гъвкавост на употреба и лекота на използване
приложение.