Декоративно покритие със силна привлекателност, което възпроизвежда благородството на металите. Идеален за минималистична и съвременна среда, той веднага ще бъде оценен заради блясъка и ковкостта, придадени от избраните метални прахове, съдържащи се вътре. Това необикновено покритие се предлага в три варианта: калай, мед и месинг.

КАТАЛОГ METAL - PURE METAL