СИНТЕТИЧНИ ГРУНДОВЕ И БОИ

Грундове и покрития на синтетична основа, подходящи за вътрешна и външна употреба.

Особено ефективен по отношение на защитата и издръжливостта на тела, порти и парапети, изложени на въздействието на природните стихии.

Всяка употреба в затворени помещения трябва да вземе предвид постоянната миризма.