Декоративен със силен градски стил, който възпроизвежда желязна повърхност, изложена на естествено окисляване при атмосферни условия.

КАТАЛОГ METAL - RUST