Специализирани бои на водна основа с високо технологично съдържание. Изрично проектиран за решаване на специфични проблеми, защита на стени или подобряване на топлинните характеристики на жилищните конструкции.