Специализирани ремедиатори, грундове и свързващи грундове за всеки проблем, който изисква предварителна обработка на опората.